Adviseurs van de toekomst
7 minuten leestijd

Wat?

In Adviseurs van de Toekomst gaan leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en MBO uit Overijssel als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten!

Adviseurs van de Toekomst koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Adviseurs van de Toekomst eindigt in een groot eindevenement waar alle scholen, opdrachtgevers en bestuurders bij elkaar komen om te luisteren naar de eindproducten van de leerlingen.

Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 250 klassen aan deelgenomen! Natuur en Milieu Overijssel coördineert dit educatieve project en ondersteunt opdrachtgevers en docenten bij de uitvoer.

Wie?

Hieronder staan een aantal opdrachtgevers per thema waarmee de leerlingen aan de slag gaan:

 • Circulaire Economie: Rova, Twence, Twente Milieu, Rentmeester 2050, Reterra en Dijkstra Plastics
 • Nieuwe Energie Overijssel: provincie Overijssel, Enexis, Cogas, gemeente Steenwijkerland, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, Welbions, Woningcorporatie Domijn, Coöperatie Enschede Energie, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, Stichting Duurzame Energie Wierden – Enter.  
 • Gezond en Duurzaam Voedsel: GGD IJsselland, LTO Noord, Universiteit Twente, provincie Overijssel, Groen Kennispoort Twente, Smaakmakers van Twente, gemeente Almelo, gemeente Enschede, Twentsche Foodhal, Het Wroetvarken, Coöperatie Markelokaal, Gezonde School
 • Ruimte voor de Vecht: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, gemeente Zwolle, gemeente Dalfsen, gemeente Ommen, gemeente Hardenberg, Vechtdal Marketing

Hoe?

Leerlingen/studenten: Bewustwording over o.a. energietransitie, circulaire economie, gezond en duurzaam voedsel en klimaatbestendigheid. Kijkje in de keuken van organisaties in de regio van hun school die werken aan bovenstaande opgaven (de echte wereld). Betekenisvol leren.

Werken aan de volgende competenties:

25-05-2018
 • Informatie verzamelen
 • Informatie verwerken
 • Onderzoek doen
 • Ontwerpen
 • Werkplan maken
 • Gesprekken voeren / interviewen
 • Mening vormen
 • Keuzes maken
 • Samenwerken
 • Schrijven
 • Presenteren

Opdrachtgevers: Frisse blik op een vraagstuk waar hun organisatie mee zit. Daarnaast om jongeren enthousiast te krijgen voor een toekomstige baan in het werkveld.

Waarom?

Bewustwording over o.a. energietransitie, circulaire economie, gezond en duurzaam voedsel en klimaatbestendigheid. Zodat jongeren in de toekomst hier rekening mee houden in de keuzes die zij maken. Daarnaast betrokkenheid en bekendheid van de programma’s. Secundair doel is om jongeren enthousiast te krijgen voor een toekomstige baan in het werkveld van bovenstaande programma’s.

Ondersteuning

Financiering komt van provincie Overijssel (programma Circulaire Economie, programma Agro & Food en programma Nieuwe Energie Overijssel), programma Jong Leren Eten en netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht.

Als het gaat om onze eigen ondersteuning, dan werven wij de schoolklassen en opdrachtgevers, koppelen wij hen aan elkaar, zorgen dat zij samen het project goed kunnen uitvoeren en organiseren wij het eindevenement.

Realistische opdrachten

Hieronder staan per thema een aantal voorbeeldopdrachten. Aangezien er een groot aantal scholen en opdrachtgevers meedoen, is het aanbod opdrachten veel groter dan dit. Elke opdrachtgever levert een eigen vraagstuk aan.

Circulaire Economie:

 • Bedenk een bewustwordingscampagne voor bewoners om minder gft-afval en plastic in de grijze kliko te laten belanden
 • Ontwerp een circulaire wijk van de toekomst
 • Geef een advies welke alternatieve producten gemaakt kunnen worden van gemaaid gras uit bermen

Nieuwe Energie Overijssel:

 • Hoe maak je de wijk van je school met succes aardgasvrij?
 • Maak een advies hoe je jouw school energieneutraal kunt maken
 • Bedenk een campagne die bedrijven enthousiast maakt voor zonnepanelen

Gezond en Duurzaam Voedsel:

 • Zet een marketingcampagne op voor een door jullie bedacht nieuw Twents streekproduct
 • Maak een actieplan om je schoolgenootjes gezond en duurzaam te laten eten
 • Onderzoek hoe Het Wroetvarken de boeren, slagers en consumenten nog beter met elkaar kan verbinden om het bijzonder verhaal over te brengen

Ruimte voor de Vecht:

 • Ontwerp een andere oplossing dan een dijk langs een rivier om het land tegen hoogwater te beschermen
 • Ontwerp een dijk in stedelijk gebied met meer functies dan alleen het tegenhouden van water.
 • Hoe versterk je de Vechtdalidentiteit onder inwoners van het Vechtdal?

Tip

Kijk als school welke initiatieven er al lopen. Dan hoef je het niet zelf helemaal te organiseren, maar wordt je ontzorgd. Zoals bijvoorbeeld Adviseurs van de Toekomst. Dit is voor alle vo-scholen en MBO-opleidingen in Overijssel. Als docent kun je zelf een thema kiezen.

Vervolgens wordt je gekoppeld aan een opdrachtgever uit de regio en ontzorgt met een methodiek, docentenhandleiding en helpdesk. En ter afsluiting wordt er een groot eindevenement georganiseerd waar je leerlingen aan deelnemen.

Dit alles kosteloos, omdat het gefinancierd wordt uit bestaande (provinciale en landelijke) programma’s.

Top

Adviseurs van de Toekomst volgt de methodiek van ‘verhalend ontwerpen’. De leerlingen kruipen in de huid van een adviesbureau (die zij zelf oprichten met naam, logo, medewerkers, missie, doelgroep etc.). Vanuit hun rol als adviesbureau pakken zij de opdracht aan.

Vanwege het maatwerk is Adviseurs van de Toekomst geschikt voor elk leerjaar en elk niveau. Uit praktijk blijkt dit ook. Aan Adviseurs van de Toekomst kan bijvoorbeeld een eerste klas vmbo meedoen.

Valkuil

Leerlingen besteden te veel tijd aan het oprichten van het adviesbureau en te weinig tijd aan een inhoudelijk advies voor de opdrachtgever. Hier heeft de docent een rol in om dit goed te coachen.

Het eerste jaar is voor een docent vaak opstarten en verloopt het nog niet altijd vlekkeloos. Ons advies is om je meerdere jaren te verbinden aan Adviseurs van de Toekomst, want de jaren erop verloopt het veel gemakkelijker. Veel scholen doen dit ook.

Quotes

“Van de leerlingen leer ik hoe je met een onbevangen blik en een andere invalshoek tot mooie nieuwe ideeën kunt komen. Het is schitterend om de leerlingen vol vuur te zien presenteren. Via Adviseurs van de Toekomst kunnen we bij elkaars wereld binnenkijken. En dat geeft ons samen weer nieuwe ervaringen om verder te gaan!” Bert Rozendaal, Beleidsadviseur bij gemeente Dalfsen

“Adviseurs van de Toekomst is echt een eye-opener! Zelf zit je soms in een stramien van beleid en gemaakte afspraken. Daar hebben de leerlingen geen weet, en dus geen last van. Daarom komen ze voor ons met frisse ideeën! Het helpt ons enorm in het denken over waar we mee bezig zijn.” Jacqueline Reinders, Programmaleider bij provincie Overijssel

“Adviseurs van de Toekomst daagt leerlingen uit op al hun vaardigheden! Ik zie de leerlingen tijdens het project groeien en daar geniet ik als docent enorm van.” Bert Haaksma, Docent Biologie & Science, bij Meandercollege

“Wat ik zo mooi vind aan Adviseurs van de Toekomst is dat er een grote verantwoordelijkheid bij de leerlingen ligt. Ze worden echt als adviseur gezien en professionals luisteren met grote interesse naar hun ideeën. Dit geeft ze een boost, omdat ze echt onderdeel zijn van de maatschappij. Dit is als docent heel mooi om te zien en als leerling heel spannend en fijn om te ervaren.” Lilian Woltinge, Docent Aardrijkskunde en Maatschappijleer bij Zone College

Meer informatie links

http://aavisie.nl/nieuws/actua/28434/Technasium+Erasmus+adviseert+Het+Wroetvarken/

https://www.wdodelta.nl/vmbo-leerlingen-van-carolus-clusius-college-uit-zwolle-helpen-aan-nieuwe-ideeen

https://www.destentor.nl/salland/raalter-4vwo-klas-verzint-in-opdracht-van-rova-oplossing-voor-afvalberg-in-gezin~a4b159fc/

https://www.ad.nl/zwolle/greijdanus-college-in-zwolle-heeft-beste-klimaatadviseurs~acec0492/

https://www.hetassink.nl/nieuws/gymnasiumleerlingen%C2%A0helpen-reterra-aan-nieuwe-idee%C3%ABn

https://www.wroetvarken.nl/nieuws/adviseurs-van-de-toekomst

https://www.landstedegroep.nl/nieuws/leerlingen-van-vechtdal-college-ommen-winnen-de-eindfinale-van-adviseurs-van-de-toekomst/

https://steenwijkercourant.nl/steenwijk/Derdeklassers-RSG-Tromp-Meesters-starten-als-Adviseurs-van-de-Toekomst-26458750.html

https://duurzaaminsalland.nl/circulaire-economie/leerlingen-carmel-college-salland-denken-na-over-minder-afval/

https://www.het-erasmus.nl/nieuws/adviseurs-van-de-toekomst-op-bezoek-bij-het-roetvarken

https://www.detoren.net/detoren/leerlingen-winnen-de-eindfinale-van-adviseurs-van-de-toekomst

https://www.sukerbiet.nl/jonge-adviseurs-inspireren-energieprofessionals-uit-overijssel/

https://vanderwaalslaan.bc-enschede.nl/actueel/nieuws/2019/adviseurs-van-de-toekomst

https://www.brugnieuws.nl/nieuws/algemeen/65987/greeneregie-wint-adviseurs-van-de-toekomst-gemeente-kampen-9-fotos

Contactpersoon

Alma Streefkerk

Bel 038-4250960 of mail

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

 • Waar is de school gevestigd?
 • Welk onderwijsniveau betreft het?
 • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie