Alle tips op een rijtje
5 minuten leestijd

Op deze pagina een overzicht van alle tips. Je kunt tevens doorklikken naar het project achter de tip. Heb jij ook een good practice project ? Laat het ons vooral weten!


Om het vak T&T goed tot zijn recht te laten komen is een docententeam, dat in staat is een coachende rol aan te bieden, van groot belang. Leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten en tonen initiatief. De docent heeft enkel een begeleidende, coachende rol.

Lees het hele stuk:


Ben positief, zo weinig mogelijk mitsen en maren. Haalt alle energie weg.
Niet te lang praten, ga ondernemen! Concreet worden.
Help de organisaties /mensen anders kijken, wat kan er wél!
Wees nieuwsgierig. Durf te vragen.

Lees het hele stuk:


Zorg voor een goed plan van aanpak. De regelmaat is daardoor ingebouwd in het projectmatig werken. Het helpt wanneer je een helder doel stelt met elkaar. Een duidelijke begindatum en einddatum. Prik een moment om de startbijeenkomst voor te bereiden. Plan de Kick-off bijeenkomst met een leuk programma.

Lees het hele stuk :


Kijk waar je Burgerschap, ondernemend gedrag en Loopbaanontwikkeling & begeleiding kunt koppelen aan het project. Dit verdiept de ervaring van de student.

Geef jezelf de vrijheid om gewoon te starten. Ook al is de uitkomst nog niet helemaal duidelijk. Ondersteun het onderwijs door een stuk coördinatie en organisatie op te pakken. Dat helpt écht om zaken van de grond te krijgen.

Lees het hele stuk :


Laat ondernemingsplannen ook echt uitvoeren. Hiermee ontwikkelen leerlingen salesvaardigheden. Zo wordt ondernemen nóg realistischer.
Leerlingen kunnen meer gebruik maken van de expertise van de ondernemer/coach.
De winnaar meer exposure geven.
De groepen wekelijks een verplichte update laten sturen naar de coach.
Start een project gezamenlijk met een inspirator dat enthousiasmeert.

Lees het hele stuk :


Bedenk met elkaar een eenvoudig initiatief en je bent gestart! Laat stap voor stap de 3 O’s aansluiten.

Lees het hele stuk:


Denk groot, maar begin klein. Ga van succeservaring naar succeservaring. Denk niet in de beperkingen van het onderwijs zoals een vast lesrooster, doelen die gehaald moeten worden, etc.

Zoek de verbinding met de buitenwereld. Laat het boek en de eindtermen los. Via praktische opdrachten kun je leerlingen ook veel eindtermen aanleren.

Beweeg mee met het bedrijfsleven en je krijgt het dubbel en dwars terug. Ga met mensen in het bedrijfsleven op zoek naar een win-win situatie en denk niet alleen vanuit onderwijsbelang.

Lees het hele stuk:


Geduld durven hebben. Iedereen heeft zijn eigen plannen/tijdlijn. Complexiteit zit hem in de partijen. Zaaien, zaaien en af en toe oogsten. Zoek eigenaarschap. Langzaam maar gestaag. Onder de streep zijn dat niet ingewikkelde activiteiten.

Lees het hele stuk:


De grootste tip is de werkelijke zorg voor een goed regionaal netwerk. Je gaat de verbinding aan met ondernemersnetwerken en sluit je als school aan door mee te doen. Je neemt initiatief en onderneemt actie. Mee willen doen. In de gesprekken kijk je niet alleen wat jij nodig hebt, maar ook wat je kunt betekenen voor een ander. Als onderwijs ga je ‘gewoon’ doen zonder te verzanden in projectplannen en procedures. Je gaat gewoon aan de slag!

Lees het hele stuk:

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie