Alle tops op een rijtje
4 minuten leestijd

Op deze pagina een overzicht van alle tops. Je kunt tevens doorklikken naar het project achter de tip. Heb jij ook een good practice project ? Laat het ons vooral weten!


Een nauwe samenwerking met mbo-opleidingen in de regio maken het vak T&T tot een groot succes. Curio biedt veel verschillende mbo-opleidingen aan en werkt dan ook nauw samen met RSG ‘t Rijks. Zij zorgen er namelijk voor dat leerlingen bv. de mogelijkheid krijgen om een dag mee te lopen op een mbo-school. Daardoor krijgen zij al veel eerder zicht op het leven na de middelbare school.

Lees het hele stuk:


Zeer versterkend is het werken met duo’s (2 personen onderwijs-2 personen overheid). Dit werkte zeer goed tijdens het project omdat je elkaar aanvult.

De Kick-off bijeenkomst geeft energie en geeft je de kans om het onderwerp goed neer te zetten. Studenten werden geraakt!

Lees het hele stuk :


Blije studenten! Vrijwel altijd geven studenten aan dat zij realistische opdrachten, projecten en evenementen leerzamer vinden dan simulatie opdrachten; ook in dit project. Voor de gemeente én voor de bezoekers van het Stadscafé was het een unieke kans om met jongeren te werken en inzicht te krijgen in hun belevingswereld.

Lees het hele stuk :


In de ondernemende week in november (GEW) is er op school een netwerkbijeenkomst voor alle externe partners van de school. Daar presenteren ook leerlingen meestal iets van hun projecten. Echt gaaf!!

Lees het hele stuk :


Ondernemers, docenten en ambtenaren willen zich inzetten en krijgen daar nog energie van ook!

Lees het hele stuk:


De veelzijdigheid aan mogelijkheden: de bedrijfsbezoeken, de gastsprekers, de realistische opdrachten, de workshops, etc. Dit zijn slechts enkel voorbeelden hoe dit mooie netwerk het onderwijs inspireert en verbetert.

Deskundigen in je lessen halen is zo inspirerend, enthousiasmerend en motiverend voor leerlingen. Ze weten nu waar ze het voor doen!

Lees het hele stuk:


Over de verschillen heen durven kijken. Mensen hebben nu eenmaal verschillende doelen, werken in verschillende omgevingen. Docenten zie je genieten van gastsprekers. Ondernemers genieten en krijgen energie van leerlingen, studenten en docenten. Geweldig om te zien dat het dus lukt om over de verschillen heen te kijken.

Lees het hele stuk:


Van onschatbare waarde is de samenwerkingen van partijen en collega’s. Geweldig welke energie hier vandaan komt. Ze zijn vooraf geselecteerd en willen met elkaar er een succes van maken. Het zijn mensen uit de praktijk en het onderwijs dus geen onderwijsmensen alleen maar een mooie mix.

Dienstbaarheid, ondernemerschap en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden. In deze samenwerking is verbinding en teamwork belangrijk. Het resultaat is een regionaal centrum van verbinding.

Lees het hele stuk:

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie