Alle valkuilen op een rijtje
4 minuten leestijd

Op deze pagina een overzicht van alle valkuilen. Je kunt tevens doorklikken naar het project achter de tip. Heb jij ook een good practice project? Laat het ons vooral weten!


Te veel vraagstukken voor te weinig mensen
Door dienstbaarheid te weinig zichtbaar
Vraagstukken matchen met inzetbaarheid studenten en professionals
Belang van en tijd voor transfer wordt onderschat

Lees het hele stuk:


Door Corona kwamen we in een nieuwe realiteit terecht. We hebben met elkaar nog niet de tijd genomen om het project af te ronden of zelfs opnieuw te doen. Online was zeker een optie geweest! Belangrijk om met elkaar dat feestje te vieren als afsluiting van iets moois. Het voornemen is er om dit alsnog te doen.

Lees het hele stuk :


Te snel willen. Het heeft tijd nodig om zaken van de grond te krijgen. De buitenwereld en het onderwijs hebben vaak een ander tempo. Manage de verwachtingen over en weer. Bedenk goed ‘waar je van bent’. Eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid van het event/project ligt bij de opdrachtgever.

Lees het hele stuk :


Ondernemers hebben het druk en dat vraagt wel eens, dat we in een nieuw jaar op zoek moeten naar extra, nieuwe ondernemers. Dit lukt altijd. Maar het kost daardoor wel steeds veel tijd.

Verder willen ondernemers natuurlijk ook succes zien. Als een groepje leerlingen soms minder goed werkt en niet zo gebruik maakt van hun ondernemer-coach leidt het wel eens tot teleurstellingen bij de ondernemer. Dit hoort erbij. Maar daar moet je als docent dan wel weer mee aan de slag, helder over communiceren.

Lees het hele stuk :


Roosters zitten te vaak in de weg. Maak met elkaar mogelijk om hier een oplossing voor te vinden. Onderneem deze moeite, want de leerlingen en studenten verdienen het!

Lees het hele stuk:


In de praktijk gaat samenwerken nog steeds niet vanzelf. Veel ondernemers vinden het onderwijs maar stug en stroperig, het onderwijs loopt minimaal vijf jaar achter bij de ontwikkelingen in de markt.

Blijf dus in gesprek om deze vooroordelen weg te halen en blijf communiceren over verbinden en relaties die wel heel succesvol (kunnen) zijn.

Lees het hele stuk:


Het heeft de voorkeur om uit te zoomen in de grotere context zonder te zeggen dit moet het zijn. Het is het proberen waard en anders stellen we gewoon bij. Doen wat goed lijkt door te proberen. Te vaak blijft een initiatief steken in de conceptfase en is de kans er niet om het concreet te maken. Zeker wanneer je zaken doet met het bestuur. Do it, fail fast & try again.

Lees het hele stuk:


Doen moet eigenlijk gewoon zijn waarbij je natuurlijk aan de andere kant goed nadenkt over de gevolgen. Gewoon doen dus! Activiteiten voelen al snel complex. Het gesprek opzoeken aan de voorkant zorg er dan voor dat je de gevolgen overziet van de keuzes. Een Risico Inventarisatie geeft je hierbij het benodigde overzicht.  

Lees het hele stuk:

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie