Bed & Business
4 minuten leestijd

Wat?

Bed & Business | Horizon College is een een soort fieldlab, maar dan in een wel heel inspirerende leeromgeving. Het biedt ruimte aan o.a. ondernemers voor een flexwerkplek, studenten ondernemerschap, masterclasses en activiteiten. Daarnaast biedt het een onderkomen in de vorm van 12 studio’s voor internationale studenten.

Door de samenwerking op te zoeken buiten het schoolgebouw ontstaat de mogelijkheid dat twee opleidingen de mogelijkheid krijgen om levensecht te leren.

Wie?

Onderwijs MBO (in de toekomst VMBO en InHolland als toeleverancier)
Overheid   Gemeente Heerhugowaard
Ondernemers NON – Noord-Hollands Ondernemers Netwerk.

Waarom?

De behoefte bestond om vanuit opleidingen management en horeca levensecht leren te omarmen. In de situatie waar we jaarlijks internationale studenten krijgen levert dit frisse ideeën op voor samenwerking. Én een win-win situatie om dit ook daadwerkelijk met een oplossing in praktijk te brengen. Het onderwijs denken alleen moet eraf.

Daarnaast willen we een inspirerende omgeving zijn voor onze opleiding vakman ondernemer. In dat geval zijn ondernemers weer verbonden aan vakman ondernemer.

Hoe ?

We maken de verbinding met ondernemers en organisaties die te maken hebben met ondernemerschap. Doordat deze ondernemers de studenten wat te bieden hebben maakt dat ze verbonden aan onderwijs. Het is halen én brengen. Ondernemers kunnen coach zijn voor studenten of ingezet worden als gastspreker of als aanbieder van een masterclass.

Als tegenprestatie kunnen ze gebruik maken van verschillende ruimtes als werkplek en/of andere activiteiten. Zo ook de gemeente. Zij verlenen een vergunning voor het project en bieden positieve ondersteuning. En de gemeente kan op aanvraag ook gebruik maken van vergaderruimtes en overige faciliteiten.

Bed

Het onderdeel Bed valt onder beheer van de afdeling Horeca. Studenten zijn, onder begeleiding, feitelijk verantwoordelijk voor de exploitatie en het runnen van het Bed-gedeelte.

De studio’s zijn bedoeld voor internationale studenten van het Horizon College én andere MBO en HBO scholen in de regio.

Business

In het businessdeel wordt de opleiding Vakman Ondernemer aangeboden. Hier vinden tal van activiteiten plaats van sectoren en afdelingen van het Horizon College zoals studiedagen en vergaderingen. Ook externe partijen, stakeholders en ondernemers kunnen hier activiteiten organiseren of de locatie gebruiken als werkplek.

Planning, uitvoering en organisatie van activiteiten is in beheer van Horeca-studenten.

Studenten van de opleiding Vakman Ondernemer volgen hier hun opleiding. Zij kunnen ook gebruik maken van de locatie voor coachgesprekken. Of bijvoorbeeld voor afspraken die te maken hebben met de start van hun eigen bedrijf.

De locatie biedt ook mogelijkheden voor een eigen werkplek voor studenten. Ook worden maandelijks masterclasses aangeboden in het Atriumdeel voor studenten én ondernemers.

Ruimtes worden daadwerkelijk verhuurd. Hierdoor is het haalbaar om als initiatief echt in bedrijf te zijn. De gemeente, ondernemers en onderwijs hebben samen een intentieverklaring getekend die dit mogelijk maakt.

Welke ondersteuning?

Jan Ferwerda vertelt: “In de ondersteuning ben ik mede-initiatiefnemer. Een aanjager en stimulator! Wat in de aanstelling dat doen we. Door mijn gedrevenheid en de drive om er wat van te willen maken ben ik geen uren man. Ik word gefaciliteerd om mijn rol te pakken. Velen zien mij al een mentor en coördinator van de vakman ondernemers. Lessen geef ik niet maar heb een over-all look wat je kunt omschrijven als een soort loketfunctie. In de 4 dagen dat ik werk vanuit mijn rol, vallen veel activiteiten uit andere hoeken met elkaar samen.

Tip

De grootste tip is de werkelijke zorg voor een goed regionaal netwerk. Je gaat de verbinding aan met ondernemersnetwerken en sluit je als school aan door mee te doen. Je neemt initiatief en onderneemt actie. Mee willen doen. In de gesprekken kijk je niet alleen wat jij nodig hebt, maar ook wat je kunt betekenen voor een ander. Als onderwijs ga je ‘gewoon’ doen zonder te verzanden in projectplannen en procedures. Je gaat gewoon aan de slag!

Top

Van onschatbare waarde is de samenwerkingen van partijen en collega’s. Geweldig welke energie hier vandaan komt. Ze zijn vooraf geselecteerd en willen met elkaar er een succes van maken. Het zijn mensen uit de praktijk en het onderwijs dus geen onderwijsmensen alleen maar een mooie mix.

Dienstbaarheid, ondernemerschap en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden. In deze samenwerking is verbinding en teamwork belangrijk. Het resultaat is een regionaal centrum van verbinding.

Valkuil

Doen moet eigenlijk gewoon zijn waarbij je natuurlijk aan de andere kant goed nadenkt over de gevolgen. Gewoon doen dus! Activiteiten voelen al snel complex. Het gesprek opzoeken aan de voorkant zorg er dan voor dat je de gevolgen overziet van de keuzes. Een Risico Inventarisatie geeft je hierbij het benodigde overzicht.  

Wie werken er mee aan Bed & Business?

Ondernemers

Noord-Hollands Ondernemers Netwerk (NON) https://www.hetnon.nl

Onderwijs

mbo ROC Horizon College https://www.horizoncollege.nl

Overheid

Gemeente Heerhugowaard https://www.heerhugowaard.nl

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie