Bed & Business

Bed & Business is een een soort fieldlab, maar dan in een wel heel inspirerende leeromgeving. Dit is een initiatief van het Horizon College.