Een vliegende kraai vangt altijd wat
4 minuten leestijd

Wat?

Leerlingen lopen ieder jaar een (lint)stage van 25 – 30 uur in het vrijwilligerswerk. Wat ooit begon als een projectje Economie van twee klassen is inmiddels een project waarin jaarlijks ruim tienduizend vrijwilligersuren worden gemaakt door leerlingen. Het projectplan M@S uit 2003 draagt als titel ‘Buiten komt binnen’ en ‘Een vliegende kraai vangt altijd wat’.

Wie?

Onderwijs: Revius Lyceum
Ondernemers: Bijna 90 maatschappelijke organisaties en ondernemers
Overheid: Wijk bij Duurstede (Welzijnswerk)

Hoe?

In eerste instantie werd gestart met twee klassen Atheneum. Daar was in het tweede leerjaar nog wat ruimte voor extra activiteiten. Binnen een jaar waren al acht tweede klassen betrokken, waarbij leerlingen in hun eigen tijd, individueel stagelopen. Beslist buiten schooltijd dus, net als échte vrijwilligers.

Het was prachtig dat we vanaf het begin al veel maatschappelijke organisaties vonden, die deelnemen leuk vonden. Jaarlijks doen er nu bijna negentig organisaties mee. Met name de welzijnsorganisatie van de gemeente reageerde enthousiast. Dit is onderwijs in pure vorm: leerlingen leren maatschappelijk denken!

(Soms zit het mee. Nadat een leerling sprak over “social service” moest er een connectie gemaakt worden met de welzijnsorganisatie in onze stad. En daar was inmiddels een oud-leerling begonnen als welzijnswerker, dus de klik was snel gemaakt. Vervolgens zijn we gewoon begonnen.)

Wat begon als een project van twee klassen rolde langzaam maar zeker uit. En het Revius Wijk ging nog een stapje verder. In 2008 kwamen veel koppen in de krant over “de slechte jeugd”. Wij wilden op school laten zien dat de jeugd zo slecht niet is. Daarom doen de laatste 12 jaar meerdere klassen een eigen M@S-project, onder de naam M@S De Jeugd van Tegenwoordig, “Jong geleerd is jong gedaan”. In het eerste jaar beoordeelden ouderen van boven de 70 jaar als jury de mooie projecten!

De laatste jaren heeft de school de connectie met Young Impact gevonden, waardoor er vanuit die organisatie veel positiviteit rond “impact hebben door jongeren” hangt. Jaarlijks met de bus naar de ‘Celebration’ in AHOY waar Young Impact met artiesten en charismatische sprekers als Rico Verhoeven zo’n 10000 jongeren uit het land feest liet vieren. Dit jaar is er als alternatief SCHOOL TAKE OVER – een dag waarin alle leerlingen van de school IMPACT maken op hun omgeving.

Onverwacht (alleen docenten weten van de komst) komen artiesten en trainers van Young Impact etc de school overnemen. Instructeurs van Young Impact doen workshops met alle leerlingen.

Ruim 800 leerlingen houden zich die dag bezig met maatschappelijke thema’s, als gezondheid, klimaat, gelijke kansen en diversiteit. “Een echte Young Impact truck komt op het schoolplein, confetti en niet te vergeten: inspirerende sprekers en vette artiesten”

De school heeft momenteel veel verbindingen met de maatschappij. Buiten komt ook binnen. Ondernemers vinden ons ook eenvoudig en houden regelmatig bijeenkomsten met leerlingen. Overigens geldt “binnen komt buiten” ook: waar mogelijk doen leerlingen onderzoek voor gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Waarom?

Toen ik een leerling in 2003 vroeg om krijtjes te halen, kreeg ik als antwoord: “wat krijg ik er voor…?” Dat was de trigger om na te denken over “wat doe je voor anderen?” en uitleg te geven dat een maatschappij niet kan draaien zonder vrijwilligerswerk.

Ondersteuning

Jaren terug heeft de overheid de subsidie voor de M@S afgeschaft. In Wijk bij Duurstede kwam er direct een reactie op gang: “Wij kunnen de hulp van die duizenden uren vrijwilligerswerk niet missen en wat er ook gebeurt we gaan door“. Al snel besprak de gemeenteraad het en de schoolleiding kreeg te horen dat als zij doorgaan, de gemeente ook doorgaat.

De welzijnsorganisatie Binding draait nu al jaren mee met de school. Er zijn unieke koppelingen gemaakt. Organisaties die al langer meedoen, hebben de stage al helemaal ingepast in hun werkwijze. En elk jaar gaan er nieuwe organisaties enthousiast meedoen.

Daarnaast biedt het nu ook nieuwe volwassen vrijwilligers. Ze zijn al opgeleid!

Tip

Laat in je plannen het woord “moeten” weg, ga uit van vanzelfssprekendheid….. vrijwilligheid kan je niet afdwingen. Pubers gaan direct in contra-mine. Leerlingen kiezen zelf wat ze gaan doen.

Complimenten, waardering uitspreken, is belangrijk!

Top

Een certificaat M@S als blijk van waardering. Met uitleg over hun CV. M@S-actie komt in Plus-document bij het diploma van school.

Valkuil

Leerlingen zelf laten kiezen wat ze gaan doen, absoluut checken of ze het leuk vinden, dan is plezier verzekerd. Niet gaan dwingen

Zorgaanbieders of andere instellingen vragen om “stagiaires”en hebben dan taken voor ze: wij garanderen niet dat ze dat ook doen. ( kijken ze raar van op) Leerlingen zijn geen “uitzendkrachten” binnen de M@S-stage. Er zijn scholen die een verzorgingshuis adopteren en leerlingen verplichten om daar rolstoelen te gaan duwen: let op “gaat fout” , vrijwilligheid en plezier is dan ver weg. Eigen keuze is kern!

Wie werken er mee aan het project?

www.stichting-binding.nl    Frank Brouwer – Gerda van Berkel

www.youngimpact.nl

Contactpersoon

Philip Korff de Gidts

Mail

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie