(H)Eerlijk Heerenveen
5 minuten leestijd

Wat?

De werkgroep (H)eerlijk Heerenveen, een lokale werkgroep met vrijwilligers, zag een leuk project en een oplossing voor de uitdaging om de bedrijven en instellingen met het Fairtrade Certificaat te controleren.

De Fairmeters van de Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen is bij bedrijven en instellingen langs gegaan met de vraag of ze ook Fairtrade producten verkopen en/of gebruiken. Voldeden zij aan de criteria dan kon een Fairtradecertificaat worden uitgereikt.

Nu is het moment om te kijken of het bedrijven en instellingen nog voldoen aan de criteria die aan dit certificaat gesteld worden. Hiervoor is de samenwerking tot stand gekomen: we kondigen aan dat studenten een afspraak willen maken voor een bedrijfsbezoek met een checklist.

Ongeveer 80 Fairtrade certificaten zijn uitgereikt aan:

 • ondernemers (winkels, horecagelegenheden, recreatiebedrijven)
 • onderwijspartijen als het vo, mbo, po en kinderopvang. Een keer langs.
 • 9 supermarkten en nog 15 maatschappelijke organisaties.

Wie?

Onderwijs: MBO Friesland College
Overheid: Gemeente Heerenveen en werkgroep (H)eerlijk Heerenveen
Ondernemers: zo’n 80 ondernemers en instellingen in de gemeente

Waarom?

Er was een uitdaging. In het verleden ontvingen 80 ondernemers een Fairtrade certificaat, namens de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen uit handen van de gemeente Heerenveen. Als erkenning dat het bedrijf gaat en staat voor eerlijke handel.

Aan de landelijke organisatie moest worden aangetoond dat deze certificaten nog steeds terecht waren uitgereikt. Ofwel: voldoen de bedrijven nog steeds aan de gestelde criteria om het Fairtrade certificaat te voeren? Er moest een warme acquisitie opgezet worden om de certificaathouders te toetsen. We willen met het certificaat geloofwaardig zijn en dat vooral ook blijven.

Door dit slim te organiseren in samenwerking met het Friesland College zijn we in staat om in korte tijd 80 Certificaathouders te bereiken. En het Friesland College had een leuke opdracht voor de leerlingen om in de praktijk vaardigheden in te zetten.

Hoe?

Het contact met een docent van het Friesland College was al eerder gelegd, zonder een concrete invulling. Maar een samenwerking leek ons beide wel wat! Er waren ongeveer 3 gesprekken nodig om het project van de grond te krijgen. Als overheid hadden wij een gevoel van noodzaak en namen het initiatief.

Wij hebben de docent en zijn collega uitgenodigd voor een verkenningsgesprek. Dit werkt in veel gevallen erg goed. De twee docenten werden van het idee heel enthousiast en gaven te kennen dat ze dit graag wilden uitwerken.

Na het 1e gesprek was er even een stilte. Vervolgens kwam er een 2e gesprek met concrete afspraken en data. Het plan van aanpak schrijven was lastig in te passen voor de docenten en de werkgroep. Voor onderwijs kwam het er bij. Hiervoor ontbrak op dat moment de tijd en ruimte.

Als gemeentelijke werkgroepleden hebben wij toen het projectplan geschreven. Om te weten waar partijen zich bevinden in het project is het wenselijk om elkaar in de situatie aan te voelen. Door elkaars kracht te gebruiken kun je samen iets moois van de grond te krijgen. Er komen deadlines en je ziet ineens iets ontstaan.

De vaart komt dan in het project. Tijdens de Kick-off bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis heeft de werkgroep (H)eerlijke Heerenveen en de betrokken wethouder duidelijk gemaakt wat het belang is van eerlijke handel en welke rol de leerlingen zouden gaan spelen

Stappen in het kort:

 1. Projectplan: doel, resultaten, rollen en verantwoordelijkheden maken.
 2. Kick-off bijeenkomst: met o.a. een quiz door wethouder geleid (spelenderwijs kennis laten maken met het onderwerp), een filmpje van Tony Chocolonely om te laten zien wat Fairtrade inhoudt en een persmomentgroepsfoto)
 3. Schriftelijke briefing voor de leerlingen (Stapsgewijze instructie).
 4. Giveaway die de leerlingen konden weggeven bij de bezoeken.
 5. Adressen verstrekt en ondernemers gemaild dat er bezoek kwam.
 6. De studenten van Friesland College zijn voor de werkgroep bij ondernemers langs geweest om een fairmeeting te doen (vragenlijst, voor elke sector gemaakt).
 7. Tevens een hulplijn achter de hand: telefoonnummer van een werkgroeplid, indien er een acute vraag was,

Welke ondersteuning?

Als gemeente Heerenveen vinden wij het onderwerp Fairtrade en eerlijke handel dichtbij belangrijk en met de werkgroep zagen wij een win-win situatie om dit met het onderwijs op te pakken. Het was geen harde vereiste van de landelijke organisatie maar een wens om een project met onderwijs in gang te zetten was er zeker.

Hiervoor waren er twee vooruitgeschoven posten, namens gemeente en werkgroep:

Grote lijnen – Beleidsmedewerker Ez – Jildau van Dijk – Wiersma

Uitvoering – junior beleidsmedewerker EZ – Lisanne Mol (van grote lijnen naar detail)

Student aan het woord

Student: “We vonden het spannend en ook heel leuk! We moesten het initiatief nemen om de afspraak te maken, op tijd zijn, het gesprek aangaan, formulieren invullen en weer mee terug nemen. Ik voelde me echt verantwoordelijk. Wij hadden echt wel in de gaten dat dit echt was en niet voor spek en bonen.”

Tip

Zorg voor een goed plan van aanpak. De regelmaat is daardoor ingebouwd in het projectmatig werken. Het helpt wanneer je een helder doel stelt met elkaar. Een duidelijke begindatum en einddatum. Prik een moment om de startbijeenkomst voor te bereiden. Plan de Kick-off bijeenkomst met een leuk programma.

Top

Zeer versterkend is het werken met duo’s (2 personen onderwijs-2 personen overheid). Dit werkte zeer goed tijdens het project omdat je elkaar aanvult.

De Kick-off bijeenkomst geeft energie en geeft je de kans om het onderwerp goed neer te zetten. Studenten werden geraakt!

Valkuil

Door Corona kwamen we in een nieuwe realiteit terecht. We hebben met elkaar nog niet de tijd genomen om het project af te ronden of zelfs opnieuw te doen. Online was zeker een optie geweest! Belangrijk om met elkaar dat feestje te vieren als afsluiting van iets moois. Het voornemen is er om dit alsnog te doen.

Wie werken er mee aan “Samen werken aan eerlijke handel!” ?

Ondernemers
80 ondernemers in bezig van Fairtrade certificaat. www.fairtradegemeenten.nl

Onderwijs
mbo ROC Friesland College www.frieslandcollege.nl

Overheid
Gemeente Heerenveen www.heerenveen.nl

Contactpersoon

Jildau van Dijk – Wiersma

Gemeente Heerenveen

Mail

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

 • Waar is de school gevestigd?
 • Welk onderwijsniveau betreft het?
 • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie