HUB Rivierenland
4 minuten leestijd

Wat?

Hub Rivierenland is een platform dat regionale bedrijven zichtbaar maakt bij jongeren. In een vorm die jongeren aanspreekt. Het heeft een enorm netwerk van kennis en expertise. Daarbij ook de kracht en structuur om samen een activiteit uit te voeren.

Op dit moment richt HUB op direct meer activiteiten in gang te krijgen. Om zo het leren vanuit de praktijk nog meer te stimuleren. Leerlingen en studenten waarderen dit enorm. Ze zijn hiermee actief in de echte wereld!

Wie?

Onderwijs: 1 MBO, 2 VO
Overheid: Regio Rivierenland, in bijzonder Gemeente Culemborg
Ondernemers: 1 ondernemersvereniging

Waarom?

Scholen bieden hun leerlingen en studenten graag toekomstperspectief. Een toekomst waar ze hun talenten kunnen gaan inzetten. Binnen de school is deze aanpak goed, maar buiten de schoolmuren is juist veel te zien. In de praktijk kan het op dit punt dus altijd beter.

Rivierenland is een bruisende creatieve regio waar veel mensen met nog meer ideeën leven en werken. Deze regio verdient het talent wat we opleiden. HUB rivierenland zet zich in dit talent te behouden, zodat jongeren toekomst zien in eigen regio.

Hoe?

Met de aanjager organiseren we activiteiten zonder dat je weet waar het naartoe gaat. We doen en denken tegelijkertijd. Hierbij gaat het niet om papier zwart te maken.

Belangrijk is om partijen aan te sluiten die eigenaar willen zijn van deze samenwerking. Er is bewust gekozen om een stichting op te richten met een voorzitter en een bestuurder van de school. Samen zijn ze verantwoordelijk voor wat ontstaat en tot stand komt.

Dit betekent ook een andere manier van samenwerken. Meer dan alleen vergaderen alleen. Ze voelen zich eigenaar van een samenwerking in de HUB. Wanneer je dit niet doet zal de HUB geen bestaansrecht hebben.

Eerste kwartaal 2021

In januari/februari/maart 2021 heeft Hub Rivierenland tijdelijk een fysieke locatie. Samen met een ondernemer gaan we aan de slag om met studenten activiteiten van Hub Rivierenland te realiseren. Voor leerlingen, door studenten, dus, in samenwerking met ondernemers.

Deze plek gaat HUBKwartier Rivierenland. We gaan dit nog ervaren, maar activiteiten neerzetten voor leerlingen, door studenten, lijkt een goede route.

Welke ondersteuning?

HUB rivierenland bestaat uit netwerkbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken. Daarnaast uit andere overlegstructuren met interval en de activiteiten zelf. Die activiteiten zijn vanzelfsprekend het belangrijkste.

De gesprekspartners ontmoeten elkaar onderling op bijeenkomsten en zijn functioneel gericht op samenwerking. De aanjager van deze good practice is Cecile van den Boogaard. Ze is bezig sinds maart 2018 en werkt 1,5 dag in de week aan dit project. HUB rivierenland zelf bestaat sinds 15 april 2020.

Een stabiele financiële bijdrage, waar meerdere partijen aan bijdragen, maakt dit project mogelijk.

Tip

Geduld durven hebben. Iedereen heeft zijn eigen plannen/tijdlijn. Complexiteit zit hem in de partijen. Zaaien, zaaien en af en toe oogsten. Zoek eigenaarschap. Langzaam maar gestaag. Onder de streep zijn dat niet ingewikkelde activiteiten.

Top

Over de verschillen heen durven kijken. Mensen hebben nu eenmaal verschillende doelen, werken in verschillende omgevingen. Docenten zie je genieten van gastsprekers. Ondernemers genieten en krijgen energie van leerlingen, studenten en docenten. Geweldig om te zien dat het dus lukt om over de verschillen heen te kijken.

Valkuilen

Het heeft de voorkeur om uit te zoomen in de grotere context zonder te zeggen dit moet het zijn. Het is het proberen waard en anders stellen we gewoon bij. Doen wat goed lijkt door te proberen. Te vaak blijft een initiatief steken in de conceptfase en is de kans er niet om het concreet te maken. Zeker wanneer je zaken doet met het bestuur. Do it, fail fast & try again.

Partner aan het woord

Bedrijf De Vree en Sliepen, door Teunis van Voorthuizen (hoofd productie), over één van de activiteiten die we organiseren (Battle of the Boats):

‘We moeten er vroeg bij zijn. Als ze als kind of tiener niet leren over ons vak, raken we zeker kwijt aan andere sectoren. Eerder heb ik weleens in groepjes gezeten die iets willen organiseren, maar daar kwam dan niet zoveel uit. Een initiatief zoals dit, waarbij echt iets gebeurt, dat spreekt me aan. De competitie vind ik leuk, je kunt winnen, dat gaat iets doen. Leuk ook met Ties, de influencer! Bovendien is de investering voor ons vrij laag, dus het is makkelijker om hier ‘ja’ op te zeggen. En verder gebeurt het eigenlijk vrij weinig, dit soort samenwerkingsactiviteiten, dus – graag! Als het onderwijs initiatief neemt, zeker ook het voortgezet onderwijs, daar zijn we blij mee.’  

Wie dragen er bij aan dit project?

 • O.R.S. Lek en Linge
 • Koningin Wilhelmina College
 • ROC Rivor
 • Kring Culemborgse Bedrijven
 • Gemeente Culemborg

Gesteund in samenwerkingsovereenkomsten door de volgende bedrijven: 

 • CB
 • BAM Infra Verkeerstechniek
 • Hema Culemborg
 • Van Dillen Bouwgroep
 • Zorgcentra de Betuwe
 • Pfeiffer Vacuum
 • MCN
 • Coöperatie van Makers
 • Van Drenth Buighout/Multidesk
 • Visscher PGH

Contactpersoon

Cécile van den Boogaard – Projectleider Hub Rivierenland

06-12662776 of mail

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

 • Waar is de school gevestigd?
 • Welk onderwijsniveau betreft het?
 • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie