Miljoenennota Symposium
3 minuten leestijd

Wat?

Dit jaarlijks terugkerende symposium vindt elke november plaats in de Grote Kerk in Breda. Zowel leraren als leerlingen eindklassen havo/vwo-economie van 7 Bredasche scholen nemen hier aan deel. Samen met ondernemers uit Breda (maar ook verder) en hoogleraren gaan zij in discussie.

Naar aanleiding van de miljoenennota wordt een aan de nota gerelateerd onderwerp gekozen. Vervolgens gaan de leerlingen daar in en buiten de klas mee aan de slag.

Tijdens het symposium is er een element van presentatie, discussie tussen leerlingen van de verschillende scholen onderling. Maar zij worden ook gemixt met leraren, ondernemers en hoogleraren. (Extra spannend want ze kennen elkaar niet.)

Zij discussiëren met elkaar b.v. aan de hand van zelf gemaakte stellingen, of ze verdedigen hun eigen meest innovatieve ondernemer. Dat allemaal in de ambiance van de Grote Kerk met een omlijsting van live klassieke muziek, onder het genot van een heerlijk diner.

Er zit ook steeds een competitie-element in. De school die gewonnen heeft (meeste stemmen), draagt het onderwerp van het jaar daarop aan. Daarnaast wordt in overleg met de organisator het proces, de structuur en inhoud van het symposium neergezet.

Wie?

Ondernemers Breda, Bredasche scholen (docenten en leerlingen van Onze Lieve Vrouwelyceum, Graaf Engelbrecht, Stedelijk Gymnasium Breda, Mencia de Mendoza Lyceum, Markenhage, De Nassau, Newmancollege),  hoogleraren Tilburg University en Erasmus Universiteit.

Hoe?

Het is tot stand gekomen door de Bredase ondernemers en hoogleraren economie. Wilma Paffen is de contactpersoon.  Ze onderhoudt contact met docenten, schrijft mee aan het voorstel voor onderwerpskeuze en zorgt voor structuur en proces van de avond. Verder is de inzet van alle betrokkenen nodig: docenten, hoogleraren en ondernemers.

Waarom?

We kunnen de ervaring en verbinding bieden. De kern van deze good practice is de ondersteuning van de partners zodat zij de leerlingen een prachtige ervaring kunnen bieden. Van alle partners wordt een actieve bijdrage aan het symposium verwacht. Ook leren hoogleraren, ondernemers en scholen elkaar onderling kennen.

Ondersteuning

Ondernemers sponsoren het evenement en Tilburg University stelt een personeelslid gedeeltelijk vrij. De universiteit communiceert de happening binnen haar netwerk in de regio. De lokale en landelijke media worden benaderd voor verslaglegging van deze unieke gebeurtenissen.

Realistische opdrachten

Leerlingen laten werken met realistische opdrachten is geweldig; altijd enthousiaste bijdragen en verrassende invalshoeken.

De realistische opdrachten in de klas zijn geheel aan de betreffende docenten. Ze zijn vrij in de keuze, hoe ze het onderwerp  (aan miljoenennota gerelateerd was dat vorig jaar duurzaamheid) vorm en inhoud geven in de klas en hoeveel tijd ze eraan besteden.

Tip

Denk eens out of the box en kijk om je heen wat er in je stad gebeurt. Wie leven en werken er eigenlijk in je stad. Hoe kun je als school, universiteit en ondernemer van elkaar leren.

Het is altijd de moeite waard de motor te starten. Als hij eenmaal loopt, wordt je getrakteerd op een prachtige rit, die elke keer anders is.

Top

Relaties aangaan met onbekende groepen/organisaties. Het verruimen van je blikveld. Door samenwerking kom je tot verbluffende resultaten.

Valkuil

Niet iedereen is even actief bij het gebeuren. Daar moet je rekening mee houden.

Contactpersoon

Wilma Paffen

Bel 013 4662703 of mail

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie