Ondernemend Buitenpost
2 minuten leestijd

Wat?

De gemeente is actief in het betrekken van het onderwijs bij lokale economische activiteiten. De wethouder economische zaken is jurylid bij het marketingproject in havo 3. De wethouder staat open voor vragen en is bereid om tips te geven voor “ondernemers met een goed verhaal”.

Docenten en studenten van het HBO geven lessen of presentaties, soms in combinatie met voorlichting over de opleiding. Daarnaast geven ondernemers gastlessen en zijn er excursies naar ondernemingen.

Verder vragen PWS groepjes ook regelmatig informatie bij de gemeente over op ondernemers gerichte onderwerpen.

Wie?

Onderwijs: 1 HAVO, 2 HBO’s
Ondernemers: Diverse van groot tot klein
Overheid: Gemeente Achtkarspelen

Waarom?

Het verbreden van de wereld van de leerlingen. Ondernemerschap in de praktijk laten zien.

Hoe?

Contacten worden op verschillende manieren gelegd:

  • Ondernemende ouders van leerlingen (ouderavond/ opendag/of via leerlingen in de les).
  • Tijdens open dagen wordt ook altijd wat reclame voor VBS gemaakt
  • Netwerken bij ondernemersbijeenkomsten (Achtkarspelen Bedrijven Contact)
  • Regionale krant goed lezen en contact opnemen met betreffende bedrijven
  • Deelnemen aan informatiebijeenkomsten voor startende ondernemers.
  • Bij presentaties leerlingen ambtenaar ondernemen / wethouder economische zaken uitnodigen maar ook ondernemers.
  • Contact zoeken met kennis- & innovatieinstanties (bijvoorbeeld Kennislab Noordoost Friesland)

Welke ondersteuning?

Er is vanuit de school geen ondersteuning.

Tip

Alle bedrijven zijn over het algemeen zeer bereid om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Belangrijk om met regelmaat bijeenkomsten te bezoeken (bijvoorbeeld “ondernemer van het jaar” bijeenkomsten en jaarvergaderingen.

Ondernemingen werken graag mee aan VBS activiteiten. Met name oud-leerling ondernemers zijn geschikt voor presentaties omdat ze ook vaak een koppeling maken met de opleiding die ze hebben gehad en ook vaak aangeven wat voor leerlingen belangrijk is om later een goede keuze te kunnen maken

Top

Project marketing in havo 3 is voor veel leerlingen een leuke en leerzame ervaring. Opdracht is om voor een koekjesfabrikant een product een “boost” te geven (4 P’s). Eerst worden in de klas onderling de presentaties bekeken en beoordeeld.

Eén van de presentaties gaat door naar een bijeenkomst waar ook een ondernemer iets vertelt over zijn/haar onderneming en er uiteindelijk een winnaar uit de bus komt.

Contactpersoon

Meinte Brandsma

Mail

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie