Ondernemend Onderwijs ‘sH
3 minuten leestijd

Wat?

De stichting Ondernemend Onderwijs ‘sH is een Lerend Netwerk waarin onderwijs, bedrijfsleven en (semi)overheid samenwerken. In de aanpak van vraagstukken wordt ingezet op eigen ondernemendheid. Daarnaast het stimuleren van ondernemende vaardigheden en houding bij de deelnemende partijen.

Ondernemend Onderwijs is sinds 2014 actief in de regio N.O.-Brabant. Samen met scholen en organisaties worden maatschappelijke vraagstukken aangepakt en ingezet voor betekenisvol onderwijs.

Wie?

Onderwijs: Alle betrokken scholen in een doorlopende leerlijn. Van PO tot en met HBO.
Ondernemers: Vooral maatschappelijke organisaties van groot tot klein.
Overheid: Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, RVO

Waarom?

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil ondernemerschap en ondernemendheid stimuleren en bevorderen. Zowel in het onderwijs en het bedrijfsleven als in andere organisaties. Hierdoor ontstaat een actieve, betrokken samenleving met slagvaardige inwoners. Daarnaast wordt de ondernemende kracht in de samenleving vele malen vergroot. Het ondernemende imago, de werkgelegenheid en de uitstraling van de regio worden zo gestimuleerd.

Hoe?

Vanuit de samenleving worden (maatschappelijke) vraagstukken opgepakt. Voorwaarde voor samenwerking met ondernemend onderwijs is dat de vragen een ondernemend aspect en ruimte voor eigen ondernemendheid in zich hebben. De vragensteller blijft eigenaar van de vraag.

De stichting ondersteunt en denkt mee vanuit kennis en ervaring, verbindt partijen uit het netwerk en begeleidt met hulp van leerlingen en studenten. Zij hebben een verfrissende kijk en kunnen bij onderzoek of uitvoering ondersteunen.

De ene keer is het voldoende om enkele gesprekken te voeren en adviezen te geven. Een andere keer wordt ingezet op projectmanagement of het ontwikkelen van inhoudelijke trainingen of onderwijsprogramma’s. Zo kunnen we een organisatie, een school of een individuele docent verder helpen.

Uitkomsten van Europese projecten zoals Pass2Work en Outside-In-Inside-Out en andere vraagstukken, worden in een gezamenlijke Werkplaats doorontwikkeld in trainingen, workshops, aanpak en implementaties. Deelnemers en belangstellenden worden middels de Ontwerpcirkel stapsgewijs meegenomen naar het concreet maken van hun ideeën. Deze werkwijze kan binnen en buiten de betreffende organisatie toegepast worden.

Maandelijkse netwerkbijeenkomsten informeren en betrekken het netwerk bij actuele thema’s en vraagstukken. Middels maandelijkse nieuwsbrieven wordt informatie uitgewisseld en bekendheid gegeven aan projecten en initiatieven uit het netwerk. De website van Ondernemend Onderwijs is beschikbaar voor iedereen die ondernemendheid en ondernemende vaardigheden wil stimuleren en ontwikkelen.

Welke ondersteuning?

De gemeente ’s-Hertogenbosch financiert de stichting op basis van overeengekomen en verantwoorde dienstverlening. De samenwerking met organisaties is een kwestie van dienst/wederdienst. Er zitten 750 deelnemers in het netwerk.

Dit zorgt voor verbondenheid en een betrokken buitencirkel met heel veel kennis en mogelijkheden. Er is een kernteam van ongeveer 4 zzp’ers en altijd een 6-tal (hbo)studentmedewerkers.

Tip

 • Ben positief, zo weinig mogelijk mitsen en maren. Haalt alle energie weg.
 • Niet te lang praten, ga ondernemen! Concreet worden.
 • Help de organisaties /mensen anders kijken, wat kan er wél!
 • Wees nieuwsgierig. Durf te vragen.

Valkuil

 • Te veel vraagstukken voor te weinig mensen
 • Door dienstbaarheid te weinig zichtbaar
 • Vraagstukken matchen met inzetbaarheid studenten en professionals
 • Belang van en tijd voor transfer wordt onderschat

Contactpersoon

Jan Raemaekers

Mail

Website: https://www.ondernemend-onderwijs.nl/

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

 • Waar is de school gevestigd?
 • Welk onderwijsniveau betreft het?
 • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie