Ondernemers helpen leerlingen
2 minuten leestijd

Wat?

Op verschillende manieren ondersteunen ondernemers het Walburg College in Zwijndrecht. Mede door het beoordelen van pitches van leerlingbedrijfjes en gastlessen te geven. Zoals een workshop verkoop en marketing. Maar ook medewerkers MKB van Rabobank die feedback geven of een reclamebureau dat logo’s heeft beoordeeld.

Wie?

Onderwijs: De Mavo/Jonge Mavo Ondernemers van het Walburg College en ROC Da Vinci in Dordrecht.
Ondernemers: de Rabobank, Jonge bedrijven Drechtsteden, een aantal bedrijven
Overheid: Gemeente Zwijndrecht

Waarom?

Gebruik maken van de expertise van organisaties buiten de school als toegevoegde waarde. Leerlingen nemen van mensen uit de praktijk makkelijker iets aan en het zorgt voor variatie. Kennismaken met de praktijk is ook nuttig in het kader van LOB.

Hoe?

Paul Landsmeer, onze contactpersoon, had geen basis om op terug te vallen. Hij zocht contact via internet en mails met bedrijven en ook met de organisatie Jonge Bedrijven Drechtsteden. Tevens is contact gelegd met relaties van de school. Veel tijd ging dus zitten in het verbeteren van onze relaties met externe partijen.

Onder andere is geprobeerd mensen uit te nodigen voor gastlessen e.d. Dat is maar ten dele gelukt: bijv. vanwege tijdgebrek bij de contacten of dat wat ze te bieden hebben niet echt past bij wat de school nodig heeft.

Het is nog zoeken naar de manier om een vaste groep te hebben. Zodat gastlessen en workshops een vast onderdeel van het programma worden. Het contact met de Rabobank is bestendig, die kunnen vaker worden vastgelegd.

Tip

Leg de contacten vroeg in het schooljaar

Top

De pitches die de leerlingbedrijfjes hielden bij de Rabobank en de feedback die zij daarop ontvingen waren enorm succesvol. Ook het beoordelen van ontwikkelde logo’s enz. door een reclamebureau (met feedback!) was een mooie ervaring.

Valkuil

Het blijkt erg lastig om de contacten vast te houden door wisselingen bij de contacten, tijdgebrek bij hen of omdat het niet “just in time” was.

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie