Ondernemers in de dop
4 minuten leestijd

Wat?

Het project ‘ondernemers in de dop’ draait inmiddels al heel wat jaren. Het is gestart om de theorie rondom ondernemen te koppelen aan de praktijk. De financiën, marketing, MVO en alles wat erbij komt kijken. Leren in realistische context!

Om het project echt meerwaarde te geven doen ieder jaar meerdere ondernemer-coaches mee. Zij adviseren, ondersteunen, motiveren de groepjes jongeren en geven feedback (vanuit de praktijk) op hun plannen.

Wie?

Onderwijs: VO, diverse HBO
Overheid: Gemeente
Ondernemers: Gevarieerd van klein tot groot

Waarom?

Een aantal jaar geleden wilde de school voor de havo leerling twee dingen veranderen. Ondernemen meer onder de aandacht brengen en het vak M&O/Bedrijfseconomie praktischer maken. In diezelfde periode heeft de school in zijn geheel in het beleid ‘leren in realistische context’ als speerpunt genomen.

Ook in het kader van andere vakken en LOB wordt gewerkt aan contacten buiten de school. Leerlingen worden enthousiast van die ‘externe’ factor aan het project. En ondertussen wordt er vakinhoudelijk veel geleerd.

Hoe?

Bartha Moerkerk, onze informant, geeft aan dat ze voor haar onderwijsbaan in het bedrijfsleven heeft gewerkt waardoor ze al wat contacten had. Persoonlijke contacten zijn gelegd met het verzoek mee te werken aan het project. Ook ouders van de leerlingen vormen soms een bron om uit te putten, ook daar zit veel ondernemerschap.

De partners (zowel ondernemer-coaches als juryleden uit de praktijk) hebben in de loop der jaren meegedacht over verbeterpunten en aandachtspunten in het project. Door die contacten en het wederzijds vertrouwen staat er inmiddels een mooi en solide project. Belangrijk is dat vanuit de school alle ruimte geboden wordt om deze ondernemers in lessen toe te laten voor overleg met leerlingen. Ook buiten de lessen steken de ondernemers er tijd in.

Ze worden ruimhartig bedankt en ook uitgenodigd op netwerkbijeenkomsten in de school, etc. In deze regio zijn ondernemers vaak nauw betrokken bij de bevolking/maatschappij en bereid veel tijd en energie in te zetten voor ontwikkeling van de jeugd.

Contact met ondernemersverenigingen is heel nuttig. De school in zijn geheel heeft inmiddels meer dan 200 vaste partners die doorlopend aan projecten meewerken.

Welke ondersteuning?

Inmiddels is er een vaste beleidsmedewerker voor externe contacten en is er een uitvoerende medewerker. Deze brengt de contacten in kaart en overziet voor de hele school welke bedrijven/organisaties waar willen en kunnen meedoen. Collega’s en directie schakelen ook, waar gevraagd, meteen bekenden/netwerk in.

Veel vergoeding komt in de vorm van waardering 😉

Tip

  • Laat ondernemingsplannen ook echt uitvoeren. Hiermee ontwikkelen leerlingen salesvaardigheden. Zo wordt ondernemen nóg realistischer.
  • Leerlingen kunnen meer gebruik maken van de expertise van de ondernemer/coach.
  • De winnaar meer exposure geven.
  • De groepen wekelijks een verplichte update laten sturen naar de coach.
  • Start een project gezamenlijk met een inspirator dat enthousiasmeert.

Top

In de ondernemende week in november (GEW) is er op school een netwerkbijeenkomst voor alle externe partners van de school. Daar presenteren ook leerlingen meestal iets van hun projecten. Echt gaaf!!

Valkuil

Ondernemers hebben het druk en dat vraagt wel eens, dat we in een nieuw jaar op zoek moeten naar extra, nieuwe ondernemers. Dit lukt altijd. Maar het kost daardoor wel steeds veel tijd.

Verder willen ondernemers natuurlijk ook succes zien. Als een groepje leerlingen soms minder goed werkt en niet zo gebruik maakt van hun ondernemer-coach leidt het wel eens tot teleurstellingen bij de ondernemer. Dit hoort erbij. Maar daar moet je als docent dan wel weer mee aan de slag, helder over communiceren.

Mark (oud-deelnemer) vertelt

“Ik heb Ondernemers in de dop heel erg leuk gevonden. Het was een project waar je zeer praktisch mee aan de slag mocht. Je mocht gaan brainstormen over een nieuw product, wat ervoor gezorgd heeft dat ik nu sneller en makkelijker op nieuwe ideeën kom.

Daarna mocht je het geheel reëel gaan opzetten in een ondernemingsplan. Dit schreef je aan de hand van een aantal vaste punten, maar je was vrij hoe je die punten ging aanpakken. Je kon zo echt mogelijk je eigen bedrijf op zetten. Voor ons was het zo leuk, dat we dit bedrijf niet alleen op papier konden laten bestaan en het het jaar erna echt hebben opgezet.

Ik heb eigenlijk geleerd hoe een bedrijf werkt, en hoe je dat opzet. Daarbij komt ook nog eens dat ik meer heb geleerd over het omgaan met geld en samenwerking. Het was een top project!”

Wie werken er mee aan het project?

Visser & Visser – https://www.visser-visser.nl

Adviesgroep De Vogel – https://www.devogel.nl

Contactpersoon
Bartha Moerkerk – de Bakker

Bel op 0187-482745 of mail.

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie