OTP – Groningen
4 minuten leestijd

Wat?

Stichting OTP verbindt onderwijs en bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen. Vragen vanuit het onderwijs worden opgehaald en gekoppeld aan het juiste bedrijf. Het OTP biedt loopbaanoriëntatie mogelijkheden voor leerlingen en studenten en bedrijven worden zichtbaar bij talent.

Het bedrijfsleven heeft baat bij goed voorbereide werknemers in de toekomst. Door de verbindende rol van het OTP wordt dit bespreekbaar gemaakt en worden onderwijs en bedrijven samengebracht.

Wie?

Ondernemers: 4 bedrijfenverenigingen
Onderwijs: 3 VO scholen, 3 MBO’s en verschillende HBO studierichtingen
Overheid: Gemeente Groningen

Waarom?

In 2008 is het OTP (Ondernemerstrefpunt) opgericht als project vanuit Economische Zaken van de gemeente Groningen. Het OTP is opgezet om contact tussen onderwijs en bedrijven te verbeteren. Bijvoorbeeld om stages en onderwijsopdrachten goed te kunnen regelen. Vanuit het VO was er de behoefte om meer praktijk in de school te brengen. Daarnaast wilden MBO en HBO de stages beter kunnen regelen.

Hoe?

Het netwerk is goed van de grond gekomen omdat alle partijen het belang inzien van samenwerking. Ze geven commitment voor een periode van één tot drie jaar en leveren ook een financiële bijdrage. Daarna is er een evaluatie en als het goed gaat wordt de samenwerking voortgezet.

Collega’s en adviseurs zijn lid van de bedrijfenverenigingen en bezoeken de vergaderingen. Dit kost tijd, maar werpt ook zijn vruchten af. Hierdoor worden via OTP opdrachten uit het bedrijfsleven door de accountmanager verbonden aan de juiste onderwijsinstelling.

Er zijn op dit moment vijf speerpunten:

  • Onderwijs: een leven lang leren,
  • De techniek,
  • ICT
  • OTP toolbox (bedrijfsleven bekend bij talent)
  • Beroepsoriëntatie (Check the Bizz)

Welke ondersteuning?

Op het moment van starten was het netwerk de enige in zijn soort. In het begin betekent dit veel (moeten) pionieren. Eltjo Smit van het CSG Wessel Gansfort is de spil van het project. Hij krijgt een vergoeding van 0,1 fte voor het onderhouden van het netwerk. Daarnaast is er een financiële bijdrage van € 16.000 per jaar vanuit het CSG Wessel Gansfort. Ook vanuit de andere onderwijsorganisaties, de bedrijvenverenigingen en de Gemeente Groningen ontvangt Stichting OTP jaarlijks een (financiële) bijdrage.

Op dit moment heeft de stichting 4 werknemers en 5 adviseurs in dienst. Het bedrijfsleven levert een bedrijfsdecaan en de verschillende onderwijscentra een onderwijsadviseur.

Tip

Denk groot, maar begin klein. Ga van succeservaring naar succeservaring. Denk niet in de beperkingen van het onderwijs zoals een vast lesrooster, doelen die gehaald moeten worden, etc.

Zoek de verbinding met de buitenwereld. Laat het boek en de eindtermen los. Via praktische opdrachten kun je leerlingen ook veel eindtermen aanleren.

Beweeg mee met het bedrijfsleven en je krijgt het dubbel en dwars terug. Ga met mensen in het bedrijfsleven op zoek naar een win-win situatie en denk niet alleen vanuit onderwijsbelang.

Top

De veelzijdigheid aan mogelijkheden: de bedrijfsbezoeken, de gastsprekers, de realistische opdrachten, de workshops, etc. Dit zijn slechts enkel voorbeelden hoe dit mooie netwerk het onderwijs inspireert en verbetert.

Deskundigen in je lessen halen is zo inspirerend, enthousiasmerend en motiverend voor leerlingen. Ze weten nu waar ze het voor doen!

Valkuil

In de praktijk gaat samenwerken nog steeds niet vanzelf. Veel ondernemers vinden het onderwijs maar stug en stroperig, het onderwijs loopt minimaal vijf jaar achter bij de ontwikkelingen in de markt.

Blijf dus in gesprek om deze vooroordelen weg te halen en blijf communiceren over verbinden en relaties die wel heel succesvol (kunnen) zijn.

Wie werken er mee aan Ondernemerstrefpunt Groningen?

Overzicht partners onderwijs – https://www.otp.nl/onderwijs/partners/

Overzicht partners bedrijven – https://www.otp.nl/bedrijven/partners/

Contactpersoon

Eltjo Smit – mail

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie