ROC Friese Poort
2 minuten leestijd

Wat?

Het verschil tussen MBO en HBO kan best groot zijn. Om leerlingen te ondersteunen werkt ROC Friese Poort samen met NHL Stenden. Jaarlijks wordt het keuzedeel doorstroom MBO-HBO gegeven. Gedurende 10 weken gaan studenten een halve dag per week naar Leeuwarden. Bij de NHL krijgen ze een voorbereiding. Zo kunnen zij de overgang naar het HBO te verbeteren. Soms zien studenten door dit traject in dat HBO niets voor hen is en wordt een teleurstelling voorkomen.

Daarnaast wordt is veel aandacht voor stages. De gemeente Urk heeft geregeld stagiaires nodig. Bij een andere gemeente is het jammer genoeg heel moeilijk binnenkomen. De ondernemersnetwerken bieden mogelijkheden voor stageplaatsen, gastdocenten en bedrijfsbezoeken.

Verder zijn veel contacten met de gemeente op directieniveau.

Wie?

Onderwijs: 1 MBO, 1 VO, 1 HBO
Ondernemers: 2 bedrijfsnetwerken
Overheids: Gemeente Urk

Waarom?

De school heeft aansluiten bij de regio als een belofte staan in het visiedocument 2017-2021.

Hoe?

Friese Poort is al jaren aangesloten bij de Businessclub Noordoostpolder. Directieleden zijn vaak bij deze bijeenkomsten aanwezig. Inmiddels is men ook aangesloten bij netwerkorganisatie BNI Beaufort Noordoostpolder/Urk. Dit is een enthousiaste groep ondernemers die elke woensdagochtend een ontbijtbijeenkomsten heeft in een restaurant.

Het doel van deze bijeenkomsten is zoekvragen uitwisselen en ingangen krijgen bij bedrijven waar men individueel niet binnen komt. In totaal krijgen de aangesloten ondernemers (ongeveer 33) zo’n 2 miljoen aan omzet door dit netwerk.

Ondersteuning

Beperkt aantal uren als vergoeding voor het onderhouden van de contacten.

Tip

Het is van belang om aan te sluiten bij een netwerkorganisatie maar dan wel op docentniveau. Anders komt er weinig concreets uit waar je als opleiding iets mee kunt. En: faciliteer die docenten dan ook.

Top

Contacten met VO scholen zijn erg goed door de decanen. Met de HBO’s zijn de contacten goed met NHL Stenden. Samen met NHL Stenden wordt jaarlijks het keuzedeel doorstoom MBO-HBO gegeven. Studenten gaan 1 periode een halve dag naar Leeuwarden voor dit keuzedeel.

Ze krijgen dan een voorbereiding om de overgang naar het HBO te verbeteren. Dit is een mooi traject en diverse studenten hebben de afgelopen jaren ook ingezien dat HBO niets voor hun is. Het is mooi dat men daar nu al achter komt.

Valkuilen

Het netwerk is uiteraard voor de gehele school beschikbaar. Nu maakt vooral de afdeling Economie & Ondernemen er gebruik van. Helaas de andere afdelingen nog een stuk minder. Je moet dus best aan de slag voor interne bekendheid.

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie