Hub – ROC van Twente
4 minuten leestijd

Wat?

Elke dag wordt ROC van Twente benaderd door in- en externe partijen met verzoeken tot studentinzet. Van het functioneren als gastvrouw bij een opening of het bouwen van een speelhuis voor een basisschool, tot het verzorgen van lunches en diners en het ontwerpen van een huisstijl. Dit kunnen zowel incidentele als repeterende evenementen of projecten zijn. Met de Hub worden deze aanvragen in goede banen geleid.

De Hub:

 • Is een centraal punt binnen ROC van Twente voor Leren in de praktijk
 • Kijkt en verbindt opleiding-overstijgend
 • Faciliteert communicatie, coördinatie en uitvragen richting opleidingen
 • Verduidelijkt kaders en mogelijkheden richting opdrachtgever
 • Bevordert Leren in de praktijk. Dit levert de student vaardigheden op die toepasbaar zijn op nieuwe situaties. Net zoals het ‘later’ ook gaat.
 • Fungeert als vraagbaak en spin in het web op het gebied van Leren in de praktijk
 • Maakt een contextrijke en leukere leerervaring van de student mogelijk, die aansluit bij het curriculum.

Leren in een ‘live’ beroep gerelateerde situatie past goed bij mbo’ers. Voor zowel studenten, aanvragers als opleidingen heeft dit ‘Leren in de praktijk’ (buiten de stages om) een grote meerwaarde. Namelijk:

 • Echte opdrachten, met echte kansen en risico’s, zijn een waardevolle leerervaring voor een student. Zowel beroepsinhoudelijk als op het gebied van werknemersvaardigheden en samenwerking.
 • Studenten kijken met andere ogen en brengen bedrijven daarmee op ideeën
 • Als docent en opdrachtgever zie je in een praktijksituatie goed wat studenten in hun mars hebben en komen er andere kwaliteiten naar boven.

Een succesvol voorbeeld van Leren in de praktijk is het Stadscafé.

Wie?

Ondernemers: Ondernemersvereniging Almelo ; Sok Organiseert
Onderwijs:  ROC van Twente, diverse opleidingen
Overheid: Gemeente Almelo, Almelo Stadspromotie

Hoe?

Gemeente Almelo en Almelo Promotie wilden een bijeenkomst (Stadscafé) organiseren. Het thema van de avond: gastvrijheid, één van de 3 speerpunten uit het beleid voor de binnenstad. Met als doel bewoners, bestuurders en ondernemers bij elkaar te krijgen en samen de gastvrijheid in de binnenstad naar een hoger plan te tillen.

Almelo noemt zichzelf een MBO-stad. Ze wilde daarom de bijeenkomst graag organiseren op een ROC-locatie in Almelo. En of de horeca studenten dan misschien de hapjes konden verzorgen. Deze vraag kwam via de locatiemanager bij de Hub terecht.

De Hub is over bovenstaand in gesprek gegaan met Almelo Promotie & de gemeente Almelo en met ondernemende docenten van onderstaande opleidingen.

Ze kwamen tot de volgende mogelijkheden:

 • Studenten Manager/ondernemer horeca bedenken, organiseren en voeren het facilitaire deel van de avond uit.
 • Studenten Cas Spijkers Academie bedenken en maken een ‘drie-gangen-hapjes diner’ voor de bezoekers en een crew-maaltijd voor het projectteam.
 • Opleiding Muzikant verzorgt bij binnenkomst en bij de borrel de muzikale omlijsting
 • We gaan meer de diepte in op het thema gastvrijheid in de aanloop naar het Stadscafé:
 • We betrekken een zelfstandig ondernemer (Jeannine Sok, van Sok Organiseert) met expertise op het gebied van Gastvrijheid. Zij verzorgt zowel op de avond zelf als richting studenten een stuk kennisoverdracht in combinatie met een praktische opdracht.
 • Namelijk: Studenten Manager/ondernemer horeca voeren mystery visits uit bij ondernemers voor de titel ‘Meest gastvrije ondernemer van Almelo in 2020’
 • Studenten Manager retail doen datzelfde maar dan voor de ‘Studentenprijs meest gastvrije ondernemer’
 • Studenten Marketing, communicatie & evenementen voeren een onderzoek uit naar de gastvrijheid van Almelo in de openbare ruimte

Welke ondersteuning?

De Hub heeft de coördinatie en afstemming tussen bovenstaande deelprojecten en de opdrachtgevers verzorgd. De Hub bestaat uit twee projectleiders. Budget is vanuit de Kwaliteitsgelden vrijgemaakt.

Tip

Kijk waar je Burgerschap, ondernemend gedrag en Loopbaanontwikkeling & begeleiding kunt koppelen aan het project. Dit verdiept de ervaring van de student.

Geef jezelf de vrijheid om gewoon te starten. Ook al is de uitkomst nog niet helemaal duidelijk. Ondersteun het onderwijs door een stuk coördinatie en organisatie op te pakken. Dat helpt écht om zaken van de grond te krijgen.

Top

Blije studenten! Vrijwel altijd geven studenten aan dat zij realistische opdrachten, projecten en evenementen leerzamer vinden dan simulatie opdrachten; ook in dit project. Voor de gemeente én voor de bezoekers van het Stadscafé was het een unieke kans om met jongeren te werken en inzicht te krijgen in hun belevingswereld.

Valkuil

Te snel willen. Het heeft tijd nodig om zaken van de grond te krijgen. De buitenwereld en het onderwijs hebben vaak een ander tempo. Manage de verwachtingen over en weer. Bedenk goed ‘waar je van bent’. Eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid van het event/project ligt bij de opdrachtgever.

Contactpersoon

Marieke Bos, projectleider,
06-53 34 34 34 of mail

Karin Vermeulen, projectleider

06 – 11 86 86 71 of mail

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

 • Waar is de school gevestigd?
 • Welk onderwijsniveau betreft het?
 • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie