Talentencampus Oss
3 minuten leestijd

Wat?

Het doel van Talentencampus Oss is de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers te optimaliseren, activiteiten te organiseren en innovaties aan te jagen.

Talent wordt zo goed mogelijk voorbereid op de volgende stap in hun loopbaan. Het is een rekbaar begrip: van 4 tot 84. De focus ligt op de doelgroep van 16 t/m 26 jaar omdat in deze leeftijd een aantal essentiële (talent)fasen worden doorlopen. Van ontdekken, interesseren, oriënteren, vormen tot excelleren.

Wie?

Vanuit de triple helix werken overheid, onderwijs en ondernemers samen. Alle denkbare organisaties in de regio zijn betrokken: onderwijs, bedrijfsleven, instanties, overheid, regionale instanties, provinciale instanties, enz.

Hoe?

De kracht van Talentencampus Oss is dat een onafhankelijke entiteit als opdracht heeft om de samenwerking te realiseren.

De ‘good practice’ bestaat uit een veelheid aan grote en kleine activiteiten. Denk aan een bedrijvendag voor alle leerlingen die een profielkeuze moeten maken (1400 jongeren, 100 docenten en 110 bedrijven). Of een één op één gesprek met een leerling die geen vervolgstudie weet te kiezen.

Van het ontwikkelen van extra-curriculaire erkenning van activiteiten (Open Badges) tot ondersteunen van basisonderwijs met de realisatie van ontdeklabs. Van het verbinden van al het HBO en WO onderwijs in de regio en het daarbij betrekken van het bedrijfsleven in de vorm van Learning Communities. Enz.

Waarom?

Omdat het de in huidige praktijk, waarbij scholen of ondernemers ‘het zelf moeten doen’ niet lukt om de samenwerking, afstemming, ontwikkeling enz. van de grond te krijgen en te houden.

Ondersteuning

De Talentencampus is de ondersteuning voor de andere partijen. Zij verbinden, organiseren, volharden en volbrengen samenwerking en activiteiten. Daarnaast jagen ze innovaties aan waarvan ze denken dat deze voor onderwijs en bedrijfsleven van belang zijn.

Realistische opdrachten

Bij projecten is het voor leerlingen leuk om aan realistische opdrachten te werken. Echter….  Verwacht niet dat deze voor het bedrijfsleven van doorslaggevende betekenis zijn. Zij vinden het leuk om leerlingen kennis te laten maken met wat er in de omgeving van een school gebeurt.

Misschien nog wel belangrijker: ook de docent kan zo kennismaken met het bedrijfsleven en wat het werken in de echte praktijk betekent, want dat, ik kom zelf uit het onderwijs, is voor onderwijs toch een andere dimensie.

Tip

Voor het bedrijfsleven is het van groot belang dat ze met een zo beperkt mogelijk partijen hoeven af te stemmen. Met name in de samenwerking met het onderwijs is dat van groot belang.

Het zou een idee kunnen zijn om per stad een stage of opdrachtenloket te formeren. Hierdoor kan een bedrijf met één verbinding al zijn vragen of verzoeken vanuit het onderwijs realiseren. Een win-win voor iedereen.

Top

Het bedrijfsleven werkt vaak vanuit een korte termijn belang, maar ondervindt ook de voordelen van een organisatie die hen ontzorgt. Immers de stagiaire van vandaag is de werknemer van morgen. Door het integraal benaderen van het bedrijfsleven is het voor hen makkelijker om zicht te krijgen over het hele speelveld van het onderwijs. Dus niet specifiek vanuit één vraag, opleiding of sector. Het onderwijs met al zijn jargon, is voor de gemiddelde ondernemer in zijn ontwikkelingen niet meer te volgen.

Valkuil

Waarbij bedrijven en scholen worden verbonden, stroomt veel energie langs de personen die betrokken zijn. Een wisseling van personen is vaak een kwetsbaar gegeven. Dus zorgen dat je deze ontwikkelingen goed borgt binnen de betrokken organisaties blijft een belangrijke uitdaging.

Wie werken er mee aan het project?

Bedrijven in Oss
Jongeren bedrijven dag

Contactpersoon

Richard van Ommen

Mail of bel 06-20301222

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie