Trias – Krommenie
3 minuten leestijd

Wat?

’t Lokaal is opgezet door het bedrijfsleven en heeft als doel onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven bij elkaar te brengen in onderzoek en projecten. De strategie is geënt op de WOZ-visie: het versterken van Werkgelegenheid – Opleiding & Onderwijs – Zorg en van de onderlinge relatie tussen deze domeinen.

De stichting Zaanse Ondernemersdag is een initiatief van de diverse ondernemersorganisatie in deze streek, de Kamer van Koophandel en de gemeente Zaanstad. In eerste instantie een puur informatieve bijeenkomst, inmiddels een dynamisch en interactief netwerkevenement. De belangrijkste doelstelling is het ondernemerschap in een zo breed mogelijk perspectief te plaatsen.

Wie?

Onderwijs: 1 VMBO
Ondernemers: Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, Vereniging Ondernemerskring Zaanstreek (OZ), Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) district Zaanstreek, Maatschappij voor Nijverheid en Handel (MNH) departement Zaanstreek
Overheid: Gemeente Zaanstad en Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek

Waarom?

Zonder hulp is het moeilijk om goede stages voor leerlingen te regelen. Verder is het de bedoeling dat leerlingen goed inzicht krijgen in de mogelijkheden qua vervolgopleiding en beroep zodat ze de juiste keuzes kunnen maken en gemotiveerd blijven.

Hoe?

Marjolein Slisser van Trias VMBO in Krommenie vertelt over de verschillende mogelijkheden waar haar school gebruik van maakt.

Wij hebben in Krommenie ’t Lokaal. (Kijk op https://tlokaal.com/) Dit is een organisatie die scholen in de omgeving helpt met het leggen van contacten met bedrijven en de overheid. Hier kunnen we zelfs met klassen heen om ter plekke les te krijgen in netwerken. In ’t Lokaal werkt iemand die ook op school werkt. Wanneer ik een project wil doen zoek ik contact met haar. Zij zorgt dan weer dat ik bij de juiste persoon terecht kom.

Uiteraard heeft dit tijdens Corona stil gelegen. Maar in oktober zijn wij nog met alle eerste klassen geweest om hen te wijzen op de mogelijkheden die dit hen bied. Ook ondersteunen zij leerlingen bij het zoeken naar gerichte stages. Zoals voor klas 4 die in december hun stage moest afronden.

Wij nemen jaarlijks deel aan de Zaanse ondernemersdag. Hier wordt in November de ondernemer van het jaar uitgeroepen (zie ook www.zaanseondernemersdag.nl). Een afvaardiging vanuit het profiel Economie en Ondernemen rijkt hier ook de PDZ Trias Jeugdjury prijs uit. (PDZ is een uitzendbureau uit de regio die deze jeugdjury al 13 jaar sponsort)

Voorafgaand aan deze dag worden de genomineerde bedrijven bezocht. Aan de hand van criteria, die door de leerlingen zijn opgesteld, worden deze bedrijven beoordeeld. De leerlingen kiezen zelf de winnaar. Deze wordt door 1 leerling in een speech aan een Zaantheater vol ondernemers uitgereikt. De school/docenten benutten deze dag ook als netwerkdag.

Daarnaast hebben wij een sollicitatieproject in samenwerking met PDZ uitzendbureau. De P&O afdelingen van de grote bedrijven uit de buurt komen dan op school om lessen te geven in solliciteren voor klas 3. (Denk aan Knorr, Forbo en Duyvis)

Dit zijn langlopende projecten die ieder jaar weer ingezet worden. De bedrijven zijn enthousiast en altijd bereid om hieraan deel te nemen. Contacten worden warm gehouden door projectleiders.

Welke ondersteuning?

Zorg voor een projectleider die de continuïteit van het project waarborgt. Bij vertrek van zo’n projectleider is het essentieel dat de contacten tijdig over genomen worden.

Tip

Zorg voor doorlopende brede projecten (meerdere leerjaren, meerdere afdelingen) die zo van de plank kunnen worden gepakt. Zo kun je ze ieder jaar zonder problemen en aanpassingen weer inzetten.

Wees pro-actief, bedrijven zijn van goede wil om hun steentje bij te dragen aan het onderwijs maar zij hebben geen idee hoe en waarmee. Kom met een goed uitgewerkt plan en de bereidheid om mee te werken zal je verbazen.

Valkuil

Wanneer een project aangepast moet worden of te kleinschalig is kost het in verhouding veel tijd en zal het in de waan van de dag uiteindelijk een stille dood sterven.

Contactpersoon

Marjolein Slisser

Mail

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie