T&T in de praktijk – Mavo ‘t Rijks
3 minuten leestijd

Wat?

Binnen scholengemeenschap ’t Rijks wordt Technologie & Toepassing (T&T) aangeboden in de richtingen techniek, zorg & welzijn en economie. Désirée Reijpert en Marieke Schluter vertellen over hun netwerk en de bijzondere manier van werken binnen hun mavo-afdeling.

Wie?

Onderwijs: voortgezet onderwijs en MBO
Ondernemers: Verschillende commerciële en non-profit organisaties

Hoe?

Per richting wordt de leerling per schooljaar drie projecten aangeboden en moeten ze gedurende het jaar ook aan een eigen portfolio werken. De drie projecten zijn per richting verschillend. Zo krijgen leerlingen gedurende het schooljaar verschillende invalshoeken in de richting te zien.

Een project wordt getracht op eenzelfde wijze opgebouwd te worden. Dit wil zeggen dat leerlingen een project starten met een probleemstelling en informatie van de opdrachtgever. Vervolgens gaan ze onderzoek doen op zowel theoretisch vlak als in de praktijk.

Na het eerste deel van het project wordt er gebrainstormd over een mogelijke oplossing voor het probleem. In het laatste deel van het project werken ze op gedetailleerd niveau de oplossing uit.

Door de projecten op eenzelfde wijze op te bouwen zien leerlingen na het doorlopen van meerdere projecten hun eigen ontwikkeling. Ze kunnen bijvoorbeeld terug zien hoe ze in project 1 iets hebben aangepakt en vervolgens in project 3 zien hoeveel beter ze het hebben aangepakt

Voorbeelden

De richting zorg & welzijn werkt veel samen met bijvoorbeeld de zorginstelling Tante Louise. Leerlingen hebben bijvoorbeeld een oplossing moeten bedenken om demente ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.

Hier kwamen verrassend leuke oplossingen naar voren die leerlingen aan zowel opdrachtgever, docenten als ouders hebben gepresenteerd. Binnen deze richting werken leerlingen ook met organisaties als de voedselbank, een schoonheidsspecialist/kapper en Bravis Ziekenhuis.

Leerlingen die kiezen voor T&T economie gaan een hele andere kant op. Zij gaan onder meer aan de slag met uitdagende probleemstellingen van opdrachtgevers uit de detailhandel, logistiek, horeca en toerisme.

Door nauw contact met opdrachtgevers en mbo-opleidingen is bijvoorbeeld afgelopen jaar het project met Sligro Bergen op Zoom tot stand gekomen. Leerlingen kregen van een opdrachtgever de vraag om een kerstpakket voor het personeel samen te stellen. Dit pakket is door middel van een inspirerend bedrijfsbezoek, een uitgebreid marktonderzoek en gesprekken met medewerkers tot stand gekomen.

Tip

Om het vak T&T goed tot zijn recht te laten komen is een docententeam, dat in staat is een coachende rol aan te bieden, van groot belang. Leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten en tonen initiatief. De docent heeft enkel een begeleidende, coachende rol.

Top

Een nauwe samenwerking met mbo-opleidingen in de regio maken het vak T&T tot een groot succes. Curio biedt veel verschillende mbo-opleidingen aan en werkt dan ook nauw samen met RSG ‘t Rijks. Zij zorgen er namelijk voor dat leerlingen bv. de mogelijkheid krijgen om een dag mee te lopen op een mbo-school. Daardoor krijgen zij al veel eerder zicht op het leven na de middelbare school.

Wie werken er mee aan het project?

https://www.sligro.nl/vestigingen/bergen-op-zoom.html

https://tantelouise.nl/

https://www.bravisziekenhuis.nl/

https://www.curio.nl/

Contactpersoon

Marieke Schluter

Mail of bezoek https://www.rsgrijks.nl/

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie