2 minuten leestijd

Wat?

Het Heerenlanden in Leerdam is groot fan van Vecon Business School (VBS). Al sinds de certificering sloten ze aan bij de bedrijfsnetwerk LRC. Dit bestaat uit veel MKB-ers uit Leerdam en omstreken. Op basisscholen groep 7/8 worden samen met leerlingen van de VBS workshops verzorgt. Zowel de scholen als de leerlingen vinden het heel leuk en leerzaam. (Maar het valt niet mee om hier aan beide kanten tijd vrij voor te maken).

Je kweekt goodwill en het is mooie pr voor de VBS. De basisschool krijgt een inkijkje in onderwijs op het VO en de relatie wordt verstevigd.

Wie?

Onderwijs: 1 VO
Ondernemers: 3 bedrijfsnetwerken
Overheid: Gemeente, sinds herindeling iets mer op afstand

Waarom?

Investeren in een netwerk opent deuren die anders gesloten blijven. Een verrijking van het onderwijs in het kader van VBS.

Hoe?

Wie goed doet, goed ontmoet. Dit gezegde geldt ook hiervoor. Verder gaan de kosten vaak voor de baten uit. Kortom: het is belangrijk om regelmatig je gezicht te laten zien, alleen lid zijn van een club is niet voldoende. Verder is het een kwestie van contacten gebruiken.

Welke ondersteuning?

Alleen de ruimte die er in het taakoverzicht is vrijgemaakt voor VBS.

Tip

Of het netwerk succesvol is bepaal je volgens mij grotendeels zelf. Als je bereid bent om er tijd en energie in te steken, dan betaalt zich dat ook in positieve zin uit. Voor zowel voor de school, voor de docenten van de VBS en voor de leerlingen.

Zo hebben we als VBSook al eens een netwerkbijeenkomst voor deze club op school georganiseerd. Als je regelmatig je gezicht laat zien en een positieve insteek hebt, dat het dan ook lukt om deze contacten vast te houden.

Top

Het accountantskantoor wordt betrokken bij ondernemingsplannen of een presentatie over de plannen op Prinsjesdag.

Valkuil

Als de andere partij geen positieve opbrengst ziet, is het lastig om de samenwerking in stand te houden.