VBS als leidraad
2 minuten leestijd

Wat?

Het Heerenlanden in Leerdam is groot fan van Vecon Business School (VBS). Al sinds de certificering sloten ze aan bij de bedrijfsnetwerk LRC. Dit bestaat uit veel MKB-ers uit Leerdam en omstreken. Op basisscholen groep 7/8 worden samen met leerlingen van de VBS workshops verzorgt. Zowel de scholen als de leerlingen vinden het heel leuk en leerzaam. (Maar het valt niet mee om hier aan beide kanten tijd vrij voor te maken).

Je kweekt goodwill en het is mooie pr voor de VBS. De basisschool krijgt een inkijkje in onderwijs op het VO en de relatie wordt verstevigd.

Wie?

Onderwijs: 1 VO
Ondernemers: 3 bedrijfsnetwerken
Overheid: Gemeente, sinds herindeling iets meer op afstand

Waarom?

Investeren in een netwerk opent deuren die anders gesloten blijven. Een verrijking van het onderwijs in het kader van VBS.

Hoe?

Wie goed doet, goed ontmoet. Dit gezegde geldt ook hiervoor. Verder gaan de kosten vaak voor de baten uit. Kortom: het is belangrijk om regelmatig je gezicht te laten zien, alleen lid zijn van een club is niet voldoende. Verder is het een kwestie van contacten gebruiken.

Welke ondersteuning?

Alleen de ruimte die er in het taakoverzicht is vrijgemaakt voor VBS.

Tip

Of het netwerk succesvol is bepaal je volgens mij grotendeels zelf. Als je bereid bent om er tijd en energie in te steken, dan betaalt zich dat ook in positieve zin uit. Voor zowel voor de school, voor de docenten van de VBS en voor de leerlingen.

Zo hebben we als VBSook al eens een netwerkbijeenkomst voor deze club op school georganiseerd. Als je regelmatig je gezicht laat zien en een positieve insteek hebt, dat het dan ook lukt om deze contacten vast te houden.

Top

Het accountantskantoor wordt betrokken bij ondernemingsplannen of een presentatie over de plannen op Prinsjesdag.

Valkuil

Als de andere partij geen positieve opbrengst ziet, is het lastig om de samenwerking in stand te houden.

Wat zegt een oud-leerling?

“Met behulp van de verschillende modulen van de VECON business school heb ik mijn presentatie vaardigheden op de middelbare goed kunnen doorontwikkelen. Hierdoor maak, en onderhoud, ik makkelijk contact met klanten en medestudenten en ben ik in staat mijzelf goed te profileren tijdens mijn vervolgcarrière als account en deeltijd student aan Nyenrode universiteit.”

Gaby Klijn student Nyenrode universiteit en oud VBS-leerling Het Heerenlanden

Contactpersoon

Jacob Offringa

Mail

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie