VeluwezOOOm got talent
4 minuten leestijd

Wat?

VeluwezOOOm got talent! is een talentenprogramma voor ondernemende leerlingen en studenten. Zo zetten zij tijdens hun opleiding stappen als (sociaal-)ondernemer. Het programma is gericht op de realisatie van hun idee en bestaat uit 10 sessies. Als afsluiter pitchen zij hun bedrijf aan doorgewinterde ondernemers.

Wie?

Ondernemers: 4 ondernemersverenigingen
Onderwijs: 2 VO scholen, 3 MBO’s en 1 HBO
Overheid: Afdeling economische zaken van de gemeente Rheden

Waarom?

VeluwezOOOm is het overkoepelende orgaan voor alle helix activiteiten. Hiermee pakken we kansen op voor de regionale triple helix (samenwerking van 3 O’s). Zo kunnen we op lokaal niveau samen iets moois creëren.

Waarom doet Gemeente Rheden mee?

  • Stimuleren van ondernemerschap binnen het onderwijs (startups).
  • Vergroten van economische aantrekkelijkheid en werkgelegenheid.
  • De regionale triple helix voeden met lokale voorbeelden. Zo kunnen deze in een groter verband opgepakt worden.

VeluwezOOOm ondersteunt leerlingen, studenten en schoolverlaters. Om een ondernemend sociaal project in gang te zetten, te zoeken naar een droombaan, starten als ZZP’er of een eigen onderneming te starten. Leerlingen, studenten en schoolverlaters krijgen de kans om in beeld te komen bij onderneming, bedrijf, instituut en omwonenden.

Hoe ?

Belangrijk hierbij is dat partijen zich eigenaar voelen. De ondernemer, de docent en de ambtenaar zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud. Bij elk programma worden geschikte sprekers en locaties gevonden in de regio.

Partners ervaren, ontmoeten, leren en vullen elkaar aan vanuit het triple helix netwerk. De kwartiermaker zet het initiatief in gang en sluit de partners aan. Er is een stuurgroep met leden uit de drie O’s om kwaliteit te waarborgen. Alle partners hebben er belang bij het project een boost te geven.

Welke ondersteuning?

Het talentenprogramma is een nieuw initiatief en valt daarmee in de proeftuin van de triple helix. Henk-Paul Hegeman staat vanuit zijn rol ‘kwartiermaker met de regio als klaslokaal’ boven de scholen.

Hij neemt de leiding in dit initiatief. Hij krijgt als zzp’er 160 uren voor coördinatie en uitvoering van dit programma.

Tip

Bedenk met elkaar een eenvoudig initiatief en je bent gestart! Laat stap voor stap de 3 O’s aansluiten.

Top

Ondernemers, docenten en ambtenaren willen zich inzetten en krijgen daar nog energie van ook!

Valkuil

Roosters zitten te vaak in de weg. Maak met elkaar mogelijk om hier een oplossing voor te vinden. Onderneem deze moeite, want de leerlingen en studenten verdienen het!

https://youtu.be/yD66ovH6DMw

Partner aan het woord

Transitieveranderingen met positief effect op de toekomst in energie en circulariteit. Dit is waar onze partner ECHT zich in specialiseert. Directeur-eigenaar Erwin Coolen vertelt:

“Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij. Er is verandering nodig in de gedachten en het gedrag van mensen. Ik zet me graag buiten mijn bedrijf in om leerlingen en studenten te helpen zich te ontwikkelen met als leidraad de Sustainable Development Goals. Het is mijn vaste overtuiging dat we daardoor met elkaar in de gemeente Rheden werken aan iets moois!”

Wie werken er mee aan VeluwezOOOm got talent?

Ondernemers
Ondernemersclub Rheden https://www.ondernemersclubrheden.nl/
Bizz Centrum Velp https://www.veelzijdigvelp.nl/ 
Dels ondernemersvereniging https://www.dels.nl/
Ondernemend Rheden de Steeg https://ords.nl/

Onderwijs 
VO Het Rhedens https://www.hetrhedens.nl/
Arentheem Colege Titus Brandsma https://www.hetrhedens.nl/
MBO Helicon mbo Velp https://www.helicon.nl/mbo/helicon-mbo-velp/
Astrum College https://www.astrumcollege.nl/
Helicon mbo https://www.helicon.nl/mbo/helicon-mbo-velp/
HBO Hogeschool Van Hall Larenstein https://www.hvhl.nl/

Overheid 
Gemeente Rheden www.rheden.nl

https://rheden4globalgoals.nl

Contactpersoon:

Henk Paul Hegeman
Bel 06-53736361 of mail

Of klik hier om het overzicht van alle projecten te bekijken.

Waarom? Bekijk de video of lees hieronder:

Voordelen voor leerlingen en studenten

In curricula van onderwijsinstellingen is veel aandacht voor ondernemend gedrag en onderneming bewustzijn. Door het organiseren van activiteiten is het mogelijk om een netwerk te bouwen met de regio als klaslokaal. Leerlingen en studenten zijn geïnteresseerd wanneer een ervaringsdeskundige uit de praktijk een verhaal vertelt.

Een stap verder dagen we ze uit het beste in zichzelf naar boven halen door buiten de onderwijsmuren de werkvloer op te zoeken. Leerlingen en studenten werken met enthousiasme vanuit ambitie en passie projectmatig aan een idee in de echte wereld. Ze voegen waarde toe. Het helpt leerling en student om verfrissend en creatief na te denken.

Ze ontwikkelen zichzelf en hun omgeving vanuit een betrokken netwerk. De vreemde grote wereld buiten het onderwijs maakt hierdoor plaats voor beeld en geluid van dichtbij. De regio als klaslokaal!

Voordelen voor het onderwijs

Het onderwijs staat voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Kennis en vaardigheden kunnen niet alleen worden opgedaan uit boeken of praktijklessen op school. De leerlingen moeten de wereld buiten de school leren kennen.

Dat motiveert de leerlingen om ook de theorie die nodig is voor ‘echte’ opdrachten van bedrijven uit te voeren en een stapje harder te werken.

Creatief meedenken en doen bij het zoeken naar oplossingen leidt tot nieuwe frisse ideeën en innovatie.

Bij beroepsopleidingen is de samenwerking met ‘buiten’ zelfs pure noodzaak om kwalitatief goede vakmensen op te leiden.

Voordelen voor de overheid

De overheid werkt graag samen met partijen om een kennisinfrastructuur te creëren. Zo kan kan iedereen op een optimale manier kennis ontwikkelen. Op landelijk niveau investeert de overheid dan ook een aanzienlijk deel van het budget in onderwijs.

Tevens gaat het de overheid om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat. Zo ontstaat alle ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Ook lagere overheden zien het belang van onderwijs en dragen hun steentje bij.

Het verbeteren van het opleidingsniveau van (toekomstige) werknemers. Dit is één van de redenen voor gemeenten samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven.

Zo kunnen bedrijven gekwalificeerd personeel vinden als ze zich willen vestigen in de gemeente. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei.

Onderwijs, overheid en ondernemers samen sterker

Ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) werken in Nederland samen aan grote en kleine projecten. In een netwerk wat past bij de schaal van de regio.

In een eigen dynamiek en aanpak pakt dit netwerk kansen om op lokaal niveau samen iets moois te creëren.

Tips, tops & valkuilen

Vecon Business School beschrijft in good practises onder de naam “Wanneer schOOOl werkelijk mede-eigenaar wordt in de verbindingen van de 3 O’s”. Hiermee ondersteunen we onderwijs bij het opzetten van een netwerk.

We beschrijven een aantal grotere en kleinere, meer en minder succesvolle, netwerken. Tevens vind je tips, tops en valkuilen.

Externe ondersteuning bij jullie project?

Tijdens het interviewen van scholen voor dit project viel één ding op. Het opbouwen van een netwerk rondom de school gaat niet vanzelf. Zoals je ook in het stappenplan kunt zien: er moet best veel gebeuren.

VECON BUSINESS SCHOOL heeft een groot netwerk. We helpen je graag zoeken naar de juiste partij. Naar iemand die jou ondersteunt bij het proces.

Kan jouw school wel wat ondersteuning gebruiken? Stuur een mail en we helpen jou zoeken.

Geef daarin antwoord op de volgende drie vragen:

  • Waar is de school gevestigd?
  • Welk onderwijsniveau betreft het?
  • Wat zijn je wensen op het gebied van een te bouwen netwerk?

Wij brengen de school en de mogelijke ondersteuner met elkaar in contact. De partijen bepalen onderling de inzet qua uren en vergoeding.

Voordelen voor ondernemers

Genereren van economische groei en voorspoed. In staat zijn te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Daar waar ondernemers samenwerken met onderwijs en de overheid ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Een leerling uit onderbouw vmbo, havo, vwo betekent (nog) helemaal niets voor het bedrijf. Het besef een maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is van belang – de groei komt op termijn.

Mogelijk gemaakt door:

Tips en inspiratie